Lesmateriaal vrijstellen

In dit artikel:

Voordat je kan vrijstellen

Op basis van de resultaten van een instaptoets worden er vrijstellingsadviezen gegeven op de hoofdstukken. Deze adviezen worden automatisch gegenereerd nadat de toets is gesloten of ingeleverd door de leerling.
Zie je geen vrijstellingsadvies? Controleer dan of de toets een gesloten status heeft.

Een vrijstelling wordt bij de leerling pas zichtbaar wanneer het lesmateriaal is klaargezet.
Hoe je dit doet, lees je in de Handleiding lesmateriaal klaarzetten en intrekken


Stappenplan lesmateriaal vrijstellen

1
Ga naar  Leerlijnbeheer in het hoofdmenu.

2
Selecteer in de breadcrumb onder de blauwe menubalk de klas(sen) waarvoor je de vrijstellingen wilt toekennen. 
3
Selecteer via de breadcrumb of in de tabel de leerlijn waarin je het lesmateriaal wilt vrijstellen. Zet linksboven de tabel het schuifje van Selectiemodus aan.

4

In de tabel zie je aan de lichtgroene achtergrond in de vakjes, voor welk hoofdstuk of paragraaf een vrijstellingsadvies geldt. 

Er zijn twee manieren waarop je de vrijstellingen kan toekennen:

Manier 1: alle vrijstellingsadviezen in één keer doorvoeren Manier 2: vrijstellingsadvies per hoofdstuk of leerling toekennen
Klik op de selectie-knop en kies voor Selecteer alle vrijstellingsadviezen om in één keer alle vrijstellingsadviezen te selecteren. Je kan zelf bepalen of je alle vrijstellingsadviezen opvolgt. Selecteer de vakjes in de tabel bij de leerling(en) en hoofdstuk(ken) die je wilt vrijstellen.
5
Nadat je je selectie hebt gemaakt, verschijnen er boven de tabel een aantal knoppen. Klik op Vrijstelling klaarzetten. Het geselecteerde materiaal is nu vrijgesteld bij de leerling, dit herken je aan het vrijstellingsicoon in de tabel.

Vrijstelling intrekken

Wil je een vrijstelling intrekken? Volg dan stap 1 t/m 4 zoals hierboven in het stappenplan beschreven.
Klik nadat je de selectie hebt gemaakt, op de drie puntjes boven de tabel. Kies voor Vrijstelling intrekken. De vrijstelling is nu niet meer zichtbaar bij de leerling.


Legenda

De verschillende iconen in de tabel geven aan of het materiaal al is klaargezet en/of vrijgesteld.

Icoon Betekenis
Het lesmateriaal is nog niet klaargezet en er is ook  geen vrijstellingsadvies. Zet het lesmateriaal alsnog klaar indien nodig. 
Het hoofdstuk is nog niet klaargezet, maar er geldt wel een vrijstellingsadvies vanuit de instaptoets. Zet het lesmateriaal eerst klaar om vervolgens de vrijstelling toe te kennen. 
Het lesmateriaal is klaargezet, maar er geldt  geen vrijstellingsadvies. 
Het lesmateriaal is klaargezet en er geldt een vrijstellingsadvies voor dit hoofdstuk. De vrijstelling is nog niet toegekend. 
Dit hoofdstuk heeft een vrijstellingsadvies vanuit de instaptoets en is voor de leerling vrijgesteld.
Dit hoofdstuk is vrijgesteld, maar er geldt  geen vrijstellingsadvies vanuit de instaptoets. 

Was dit artikel nuttig? Bedankt voor je feedback Er is een probleem opgetreden bij het versturen van je feedback