Flowtrainer: hoe werkt het?

In dit artikel:

Wat is de Flowtrainer?

Voor de methoden van Studyflow hebben we de Flowtrainer ontwikkeld, waarmee leerlingen en studenten kunnen oefenen met memoriseren en automatiseren van rekenfeitjes en/of woordenschat. 

De opbouw van de Flowtrainer is voor elk van de methoden gelijk. In dit artikel leggen we uit hoe de Flowtrainer werkt, hoe je het lesmateriaal kan inzien en kan klaarzetten. Ook laten we zien hoe de leerlingen hun eigen voortgang kunnen volgen.

Voor meer informatie over de opbouw, didactiek en achtergrond van Flowtrainer per methode, verwijzen we je graag door naar de volgende artikelen:


Lesmateriaal Flowtrainer-lijsten inzien

De Flowtrainer vind je als collectie terug onder  Lesmateriaal. Klik op de regel of het oogje om de structuur en inhoud van de oefeningen bekijken en een beeld te krijgen van hoe de leerlingen de oefeningen zien. Voor de verschillende methoden hebben we de volgende collecties beschikbaar:

  • Voor Logisch Rekenen en Logisch Rekenen - MBO is dat de Logisch Rekentrainer
  • Voor Studyflow-Taal is dat de Taaltrainer

De opbouw van een Flowtrainer-lijst

Elke Flowtrainer-lijst kent dezelfde opbouw aan de hand van het 4-takt model  Verhallen & Verhallen, 1994) zoals we beschrijven in de didactisch achtergrond artikelen. De indeling van de Flowtrainer is dus overal hetzelfde en kent de volgende opbouw:

  • Lijstweergave
  • Verkennen
  • Oefenen 1, 2 en 3
  • Test Jezelf

Lijstweergave

Om een de volledige lijst van items in te zien, klik je rechts bovenin op  Lijst bekijken. Hier vind je een volledig overzicht van de individuele items die getraind zullen worden binnen alle oefeningen en de Test Jezelf. 

Verkennen
Bij het verkennen wordt er gebruik gemaakt van flashcards. De opgave staat op de voorkant en door op het kaartje te klikken, draait het kaartje om en is het antwoord zichtbaar. De leerling kan aangeven of hij/zij het antwoord kent of nog niet. Bij deze verkenningsoefening krijgt de leerling de gehele lijst aangeboden, zonder herhalingen van items.  


Oefenen 1, 2 en 3
Tijdens het oefenen werkt de leerling van een passieve beheersing naar een actieve beheersing. Zo bestaan de vragen in de eerste oefening altijd uit multiple choice opgaven. In de tweede en derde oefening wordt de moeilijkheid opgebouwd doordat deze bestaan uit klassieke open invuloefeningen. Na het beantwoorden van elke vraag, ziet de leerlingen direct of deze goed of fout is.

Het oefenen is lineair opgebouwd. Maakt de leerling een fout, dan komt de vraag op een ander moment nog een keer voorbij, totdat de leerling het item beheerst. In sommige langere lijsten wordt het aantal opgaven dat per sessie wordt aangeboden beperkt, zodat er in kortere, motiverende sessies gewerkt kan worden.

Test Jezelf
De Test Jezelf in de Flowtrainer is net als in het reguliere lesmateriaal een afsluitende test met een diagnostisch karakter. Door het maken van de Test Jezelf krijgen de leerlingen inzicht in hun beheersing van de desbetreffende Flowtrainer-lijst. 

In tegenstelling tot de oefeningen, waarbij wordt gewerkt met herhaalalgoritmes, wordt bij de Test Jezelf de hele lijst éénmalig in willekeurige volgorde afgewerkt. Nadat de leerling de volledige lijst heeft gemaakt, worden de antwoorden automatisch nagekeken en heeft de leerling direct inzicht in welke onderdelen hij/zij wel of nog niet beheerst.

De leerling kan de Test Jezelf op eigen initiatief meerdere keren maken, om bijvoorbeeld te zien of zij na een een aantal oefensessies de stof beter beheersen. De scores van eerdere pogingen blijven in het overzicht zichtbaar, maar de gegeven antwoorden worden wel overschreven. 

Tip: Omdat de scores in de docentomgeving niet opgeslagen worden, kan je de oefeningen bijvoorbeeld ook gebruiken om live op het bord met de klas te oefenen. Daarnaast kan het handig zijn om de docentomgeving erbij te pakken bij persoonlijke begeleiding, zodat de scores van de leerling niet vervuild raken.


Voortgang volgen

Helaas is het volgen van de leerlingen nog niet mogelijk in het docentendashboard. We werken nog aan een functionaliteit van het weergeven van Flowtrainer scores, antwoorden en resultaten in de voortgangstabel. 

Hieronder leggen we uit hoe de leerlingen zelf hun voortgang kunnen zien. 

Voortgang in de Kenniskaart

In de kenniskaart van de Flowtrainer collectie zie je hoeveel items van de gehele lijst er ten minste één keer geoefend zijn in het grijs. Het maakt hierbij niet uit in welke oefening of Test Jezelf het item geoefend is. 

Als de Test Jezelf in afgeronde staat is, wordt de balk in de Flowtrainer lijst blauw en is de huidige score zichtbaar op de tegel.  Voortgang per oefening

Iedere oefening gebruikt dezelfde lijst met items, maar de voortgang wordt los per oefening opgeslagen. Door het stoplicht-status systeem dat naar de 3 meest recente antwoorden van het item kijkt, kan de leerling de oefeningen oneindig blijven herhalen, ook als alle items uit de lijst voorbij zijn gekomen. Als een leerling een bepaald item een aantal keer goed beantwoordt (dat kan binnen verschillende sessies zijn), denken we dat je het item beheerst en verandert de status richting "sterk" (groen). Gaat het vaker mis, dan kan de statuskleur ook terugveranderen richting "zwak" (rood). 

Alle item statussen tezamen vormen de gekleurde voortgangsbalk van de oefening. De huidige status van de oefening is zowel op de tegel in het oefenmenu zichtbaar, als binnenin het startscherm van de oefening. Hier kan de leerlingen de statistieken verder in detail bekijken:  Ieder item uit de lijst wordt in het overzicht weergeven met de huidige statuskleur in het bolletje. De tabel kan naar wens gesorteerd en gefilterd worden voor een beter overzicht. 
Nadat de leerling een oefensessie heeft afgerond of zelf heeft afgesloten, worden de resultaten automatisch verwerkt in de hernieuwde statussen van ieder item (indien nodig). Het maakt hierbij niet uit hoeveel opgaven er gemaakt zijn.
Direct na het afronden van de sessie ziet de leerling een resultatenscherm waarin de details van de gegeven antwoorden in chronologische volgorde te bekijken zijn:

Let op: Resultaten van specifieke oefensessies worden niet bewaard en zijn na het sluiten van het resultatenscherm niet meer op te vragen. 

Voortgang in de Test Jezelf
Zoals eerder besproken, heeft de Test Jezelf heeft een diagnostisch karakter en werkt daarom anders dan de oefeningen. 
In plaats van het stoplicht-status systeem, werkt de Test Jezelf steeds een complete ronde zoals een klein toetsje af. Daardoor zijn de items hier op basis van score gekleurd: goed of fout. Zodra de leerling nog bezig is met een Test Jezelf (er kan naar wens gepauzeerd worden), kleurt de voortgangsbalk grijs. Om niet te veel weg te geven, is het totale overzicht van de lijst-items hier alleen zichtbaar als de leerling de Test Jezelf heeft afgerond. Ook het resultatenscherm wordt alleen zichtbaar nadat de hele Test Jezelf is afgerond.

Leerlingen kunnen de Test Jezelf zelf starten op eigen initiatief. Daarnaast is het mogelijk om de test meerdere keren te maken. De resultaten worden daarmee overschreven, maar de scores van eerdere pogingen blijven zichtbaar onderin het overzicht:


Stappenplan Flowtrainer klaarzetten

Als docent kan je ervoor kiezen om deze optie wel of niet toe te wijzen. Als je niet wilt dat leerlingen een bepaalde lijst kunnen overslaan, dan wijs je deze niet toe. Als je een Flowtrainer lijst wilt toewijzen dan gaat dat als volgt: 

1

Ga naar  Leerlijnbeheer en klik op Materiaal (opnieuw) klaarzetten.

2

Kies de klas(sen) en/of leerling(en) aan waarvoor je de Flowtrainer wilt klaarzetten.

3

Kies de Flowtrainer-collectie en selecteer de gewenste lijst(en). Wil je in één keer alle lijsten klaarzetten? Klik dan op  alle Flowtrainer-lijsten.

4

In de laatste stap vind je een overzicht van de leerlingen waarvoor je de Flowtrainer-lijst(en) hebt klaargezet. Controleer of alles juist is en klik tot slot op  Toepassen. De leerling kan nu zelfstandig oefenen met de Flowtrainer.

Let op: Zodra een Flowtrainerlijst is toegewezen, kan de leerling deze op eigen initiatief starten, pauzeren en verder gaan. Daarnaast kan de leerling binnen een lijst ook bepalen welke oefeningen gestart worden of wanneer de Test Jezelf gemaakt wordt.
Was dit artikel nuttig? Bedankt voor je feedback Er is een probleem opgetreden bij het versturen van je feedback

Hulp nodig? Neem contact op Neem contact op