Rekentrainer voor Logisch Rekenen

In dit artikel:

Dit artikel gaat in op de didactische achtergrond van de Rekentrainer. Wil je weten hoe je de Rekentrainer kan inzetten? Lees dan verder in het artikel Flowtrainer: hoe werkt het?

Wat is de Rekentrainer?

Vlot rekenen hoort ook bij (functionele) gecijferdheid. Bij het flexibel rekenen in het dagelijks leven en in beroep helpen bijvoorbeeld een rijk getalrelatienetwerk of het kennen van bepaalde veel voorkomende rekenfeiten, zoals tafels.
Dit betekent dat je een aantal basisautomatismen ontwikkeld hebt. Denk bijvoorbeeld aan het direct zien van handige ankerpunten om te rekenen of het gebruiken van handige rekenstrategieën.

In de leerlijn 2A van Logisch Rekenen leren leerlingen onderliggende rekenstructuren kennen. Als ondersteuning voor die onderdelen die zich lenen voor het intrainen van een aantal automatismen en rekenfeiten, hebben we de Rekentrainer ontwikkeld. Hiermee kunnen leerlingen in korte oefensessies automatiseren en memoriseren. Leerlingen kunnen deze sessies zelfstandig starten, waardoor de Rekentrainer uitermate geschikt is voor korte oefensessies, óók buiten de klas. Zo kun je leerlingen kort laten Rekentrainen bij de start van de les, maar kunnen ze dat ook onderweg in een verloren wachtmomentje.

We raden wel aan bepaalde onderdelen van de Rekentrainer pas te laten oefenen op het moment dat de basis daarvoor gelegd is. Intrainen heeft pas zin, als leerlingen begrijpen wat ze aan het intrainen zijn.

Tip: de Rekentrainer werkt ook goed op de mobiele telefoon en is dus uitermate geschikt om tussendoor kort te oefenen, bijvoorbeeld in het OV onderweg naar school.

Didactische opbouw

Het automatiseren en memoriseren binnen het rekendomein heeft parallellen met het 4-takt model  (Verhallen & Verhallen, 1994) dat binnen Studyflow gebruikt wordt voor de ondersteuning van de woordenschatontwikkeling en die we hebben gebruikt om de interactie van de flowtrainer te ontwerpen.
Het 4-takt model bestaat uit de volgende stappen:

  • Voorbewerken
  • Semantiseren
  • Consolideren
  • Controleren

Bouwen op begrip

Voordat leerlingen in de Rekentrainer gaan oefenen, hebben zij eerst begrip van het onderwerp nodig. Het is dus belangrijk dat de leerlingen eerst het concept beheerst vanuit de 2A leerlijn, voordat de Rekentrainer voor dat onderdeel wordt ingezet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het begrijpen van de betekenis van vermenigvuldigen, delen en de relatie daartussen voordat leerlingen tafels gaan oefenen. 

Leren kennen

De lijsten in de Rekentrainer beginnen altijd met een zogenaamde flashcard oefening. Hierbij leren de leerlingen de verschillende items van de lijst kennen. Zij zien de items een voor een en kunnen aangeven welke zij al kennen of nog moeilijk vinden. 

Oefenen in toenemende moeilijkheid

Daarna krijgen de leerlingen oefeningen in oplopende moeilijkheid aangeboden. Dat betekent beginnen met multiple choice oefeningen die uiteindelijk opbouwen naar open vragen.  

Controleren

Tot slot kan de leerlingen zichzelf controleren door het maken van de Test Jezelf. 


Opbouw van de Rekentrainer

In de Rekentrainer oefenen leerlingen met verschillende lijsten. Deze zijn ingedeeld in een 6-tal niveaus. Elk niveau bestaat uit 4 of 5 lijsten.

Je kunt de lijsten op verschillende manieren inzetten. Laat je leerlingen bijvoorbeeld per niveau oefenen. Ze gaan pas naar een volgend niveau als ze alle lijsten van een bepaald niveau voldoende beheersen. Dat geeft een bepaalde spelvorm. Je kunt er ook voor kiezen een specifieke selectie lijsten voor ze klaar te zetten, die past bij de leerbehoefte van de individuele leerling.Lijst
Niveau 1
Memoriseren tot 20
Niveau 2
Getallen
Niveau 3
Tafels
Niveau 4
Vlot rekenen I
Niveau 5
Vlot rekenen II
Niveau 6
Omzetten
1 Samen 10 Doortellen en terugtellen (S) Kleine tafels Samen 100 Tafels van 12, 13, 14 en 15 Deel-geheel I
2 Splitsen tot 10 Doortellen en terugtellen (XL) Grote tafels Grote keersommen Kwadranten Deel-geheel II
3 Optellen tot 20 Sprongen van 10 Keer en delen (S) Samen 100 (XL) Verdubbelen (XL) Metriek stelsel
4 Aftrekken tot 20 1-9 erbij Keer en delen (XL) Optellen tot 100 Halveren (XL) Breuken vereenvoudigen
5 10-90 erbij

Tip: Laat leerlingen alleen die lijsten oefenen die zij nog niet beheersen. De lijsten beginnen op een basaal niveau die niet voor iedere leerling herhaald hoeft te worden. 

Tip: de Flowtrainer is ook beschikbaar voor Studyflow-Taal. Maakt jouw school gebruik van Studyflow-Taal, dan kunnen de leerlingen in onze Taaltrainer oefenen met onze schooltaalwoordenlijsten. Lees hierover meer in het artikel Taaltrainer voor Studyflow-Taal

Was dit artikel nuttig? Bedankt voor je feedback Er is een probleem opgetreden bij het versturen van je feedback

Hulp nodig? Neem contact op Neem contact op