Een (cluster)klas aanmaken

Als docent kan je zelf extra (cluster)klassen aanmaken. Studenten kunnen zich vervolgens middels de koppelcode aan de klas koppelen.

Een nieuwe klas aanmaken

  1. Klik op Mijn klassen beheren om een nieuwe klas aan te maken. Er verschijnt een pop-up.
  2. Controleer eerst onder 'Mijn gekoppelde klassen' of de klasnaam niet al bestaat. Indien de klas al bestaat kan je deze selecteren om aan je account te koppelen.
  3. Klik op Nieuwe (cluster)klas aanmaken.
  4. Vul de klasnaam in en klik op Klas aanmaken.
  5. Klik vervolgens op Opslaan om de klas aan je account te koppelen. Dit is daarna direct zichtbaar in het klasoverzicht.


Nadat de klas is aangemaakt en aan je account gekoppeld, kunnen de studenten zich middels de koppelcode aan de klas koppelen. De koppelcode vind je in het klasoverzicht in de regel achter de naam van de klas.

Was dit artikel nuttig? Bedankt voor je feedback Er is een probleem opgetreden bij het versturen van je feedback