Legenda voortgangstabel

In de voortgangstabel kan je op verschillende lagen de voortgang van de studenten bekijken. 

Je start altijd op het niveau van de collecties. Vanaf daar kan je verder inzoomen op hoofdstuk-, paragraaf- en uiteindelijk opdracht-niveau. Elke laag van de voortgangstabel laat in de iconen de verschillende statussen zien. 

Legenda in collecties, hoofdstukken en paragrafen

Collectie Hoofdstuk Paragraaf Betekenis

Het lesmateriaal is klaargezet, maar er is nog geen voortgang gemaakt.

De student is bezig, maar heeft het onderdeel nog niet volledig afgerond. 

De student heeft het onderdeel afgerond en scoort boven de ingestelde grenswaarde. 
n.v.t. De student heeft onder onderdeel afgerond, maar scoort onder de ingestelde grenswaarde. 
De student heeft 3x achter elkaar een opgave fout beantwoord. We noemen dit een 'struikelblok'.


n.v.t. De student heeft voor dit onderdeel een vrijstelling. Deze is door de docent toegekend. 
n.v.t. De student heeft de Snelle Route behaald en daarmee het hoofdstuk versneld afgerond.
n.v.t.

De student heeft de Test Jezelf gemaakt. Dit is te herkennen aan het kleine zwarte puntje boven het icoon.

Legenda in levelblokken en opgaven

In de generieke hoofdstukken wordt er gewerkt met levelblokken. Hieronder zie je welke iconen je tegen kan komen.

Levelblok Betekenis
De student heeft dit levelblok met een 100% goed score afgerond. 
De student heeft dit levelblok afgerond. Het donkergroene deel geeft de foutscore aan. 

De student heeft 3x achter elkaar een opgave fout beantwoord. We noemen dit een 'struikelblok'.

Overige iconen in de tabel

Naast de voortgangsiconen, kom je in de tabel nog een aantal iconen en opties tegen.

Icoon Betekenis

Deze score geeft aan hoeveel procent van het klaargezette materiaal binnen het onderdeel is afgerond. 

Dit icoon geeft de gemiddelde score aan van alle nagekeken antwoorden binnen het onderdeel.
Geef een grenswaarde aan van een gemiddelde score die je voldoende vindt. 
Gebruik de selectiemodus om onderdelen te selecteren waarvan de je voortgang wilt verwijderen of de nakijkinstelling wilt wijzigen. De selectiemodus staat aan wanneer het schuifje blauw kleurt.

Op opgaveniveau kan je het antwoordmodel openen om het juiste antwoord en de bijbehorende uitwerking van de opgave te bekijken.
Was dit artikel nuttig? Bedankt voor je feedback Er is een probleem opgetreden bij het versturen van je feedback