Toetsresultaten bekijken en analyseren

In dit artikel:

Algemene toetsresultaten bekijken

Zodra leerlingen de toets zelf hebben ingeleverd of wanneer de toets door de docent of via een automatische instelling is gesloten, is het mogelijk om de toetsresultaten te bekijken. Deze toetsen hebben de status ingeleverdgesloten, of niet deelgenomen.   

Bekijk de toetsresultaten door rechtsboven in het scherm het schuifknopje om te zetten naar Resultaten

De diagram linksboven geeft een samenvatting van de status van de toetsopdrachten. De gedetailleerde informatie van deze diagram vind je terug in het resultatenoverzicht daaronder, waarin het volledige overzicht van alle opdrachten (verdeeld in de toetsdelen) voor de hele groep te zien is. 
De grafiek rechtsboven op de pagina, geeft de behaalde cijferverdeling van de groep aan, gebaseerd op de geselecteerde normering. 

Resultatenoverzicht

Het resultatenoverzicht van de toets werkt op eenzelfde manier als de voortgangstabel van de normale paragrafen. In het overzicht kan je de toetsresultaten op drie manieren gedetailleerder bekijken: via de cellen in de tabel, per leerling of per opgave.  

 • Via de cellen in de tabel
  De gekleurde bolletjes geven de status van iedere opgave per leerling aan. Door op een van de bolletjes te klikken, wordt deze opengeklapt en is de opgave met het gegeven antwoord van de leerling zichtbaar.

 • Toetsresultaten bekijken per leerling
  Indien je de toetsresultaten per leerling wilt bekijken, kan je op naam de leerling klikken. Op deze manier kan je ook samen met de leerling de toets nabespreken, zonder dat de resultaten van andere leerlingen direct te zien zijn. 
 • Toetsresultaten bekijken per opgave
  Door op het nummer van de opgave te klikken, krijg je een overzicht van alle gegeven antwoorden op die specifieke opgave. Dit kan handig zijn wanneer je per opgave wilt nakijken of wilt zien wat de gemiddelde score onder de leerlingen in deze opgave is.

Opgaven nakijken

Automatisch nakijken

De meeste typen opgaven, zoals invul-, meerkeuze- of sleepopdrachten, worden in Spark automatisch nagekeken door het systeem. Ook bij het schrijven van eigen toetsen in Spark Plus kan je instellen dat opgaven automatisch nagekeken worden. De standaard toetsen van Logisch Rekenen en Studyflow-Taal worden altijd volledig automatisch nagekeken.
Zodra de toets gesloten of ingeleverd is, krijgen deze opgaven automatisch een score. De groene bolletjes betekenen dat de opgave goed beantwoord is en bij een rood bolletje is het antwoord onjuist.
Als een leerling niets heeft ingevuld, blijft het bolletje leeg, maar wordt als onjuist gerekend.

Handmatig nakijken

Wanneer je als Spark Plus gebruiker zelf een toets schrijft, heb je de mogelijkheid om verschillende typen opgaven te gebruiken. Zo kan je er voor kiezen om ook complexere open opgaven in te voeren, die niet automatisch kunnen worden nagekeken vanwege het antwoordmodel. Deze opgaven dienen door de docent handmatig nagekeken en gescored te worden. 

Na het sluiten of inleveren van de toets worden de nog na te kijken opgaven aangegeven met blauwe bolletjes.
Klik op het blauwe bolletje om het antwoord van de leerling in te zien en geef een score door op één van de percentages te klikken. Het bolletje kleurt nu rood, groen of een combinatie van deze kleuren, afhankelijk van de gegeven score. Als een leerling niets heeft ingevuld kan je geen score geven, dit bolletje blijft leeg en wordt als onjuist gerekend.

Herzien van score

Mocht je op basis van het gegeven antwoord het niet eens zijn met de score die (automatisch) is ingegeven, dan kan je deze score als docent overrulen. Zo ben je als docent altijd in control. 
Klik op het bolletje van de desbetreffende opgave en bepaal de nieuwe score.


Score, cijfers en normering

Alle scores van de opgaven tezamen vormen de totale score van de toets voor de leerling. Iedere opgave (bolletje) heeft dezelfde weging. Leeggelaten opgaven worden als fout gerekend. 

 • Voor ingeleverde of gesloten toetsen is de score zichtbaar in de linker kolom, en wordt direct bijgewerkt als de score van een opgave wordt gewijzigd. Nog na te kijken opgaven worden nog niet in de score meegenomen. 
 • Leerlingen met de statussen klaargezet, open, en niet deelgenomen herken je in het resultatenoverzicht met een score van '-', omdat voor deze toetsen nog geen score gegeneerd kon worden. 
 • Ook voor leerlingen die nog bezig zijn, wordt geen score berekend. Deze leerlingen kan je wel in het resultatenoverzicht volgen door score-indicatie '...' en de ingevulde antwoorden die verschijnen als grijze opdrachtbolletjes.  

Normering
Om een cijfer te kunnen genereren wordt een normering toegepast op de totaalscore. 
Je kan in het vak Cijferverdeling rechtsboven in de resultatenpagina een normering selecteren of wijzigen. Lees meer over de beschikbare normeringen in het artikel Normering
Na het kiezen van de normering worden de cijferskolom, de verdelingsgrafiek, en het gemiddelde direct bijgewerkt. 

De gekozen normering blijft bewaard. Je kan de gekozen normering altijd later nog wijzigen.  
De cijfers wijzigen direct mee als er achteraf nog scores van opgaven aangepast worden of een andere normering wordt toegepast.


Cijfers publiceren

Voor leerlingen die de status ingeleverd of gesloten hebben, kan je de cijfers publiceren. Dit kan je doen per leerling of voor de gehele klas tegelijk. De leerling ziet alleen zijn/haar eigen gepubliceerde cijfer.

Let op: Wanneer je de cijfers aan de leerling(en) hebt gepubliceerd en daarna de normering wijzigt, wordt het nieuwe cijfer direct zichtbaar voor de leerling. 

Via het hoofdmenu - voor alle leerlingen die status ingeleverd of gesloten hebben: 

Via binnenin het toetsoverzicht - voor alle leerlingen die status ingeleverd of gesloten hebben:

Per leerling in het toetsoverzicht:

Per leerling in de toets resultaten:

Of het cijfer aan de leerling gepubliceerd is, herken je aan het publiceer-icoontje dat blauw kleurt. Je kunt de gepubliceerde cijfers altijd terughalen door nogmaals op de publiceer-knop te klikken. Het icoontje kleurt vervolgens weer terug naar wit. 

Zolang een cijfer gepubliceerd is, ziet de leerling deze in de regel van de toets in hun toetsoverzicht.


Toetsresultaten in Excel

Wil je de toetsresultaten in een ander programma documenteren, delen of verwerken, dan kun je een uitdraai maken via de knop Resultaten exporteren

Vanuit hoofdmenu:Binnen in toetsresultaten pagina:

Er wordt dan een Excel bestand gedownload, waar in vier tabbladen de huidige toetsinstellingen, score per opgave, alle gegeven antwoorden en het verloop van de gekozen normering in staan:

Was dit artikel nuttig? Bedankt voor je feedback Er is een probleem opgetreden bij het versturen van je feedback