Voortgang bekijken

In dit artikel:

Voortgang

De voortgangspagina geeft je inzicht in de voortgang van jouw leerlingen in de verschillende collecties en laat je in één oogopslag zien hoe ver de leerlingen zijn in de collectie. Op die manier kan je goed differentiëren en creëer je onderwijs op maat. 

De voortgangstabel bestaat uit meerdere lagen waarop je steeds kan inzoomen. Iedere laag van de voortgang is hetzelfde opgebouwd; de kolommen geven het materiaal aan, de rijen zijn de leerlingen (gegroepeerd per klas). Zo kan je de voortgang van de leerlingen volgen op collectie-, hoofdstuk-, paragraaf-, levelblok- en opdracht-niveau. Je ziet welke onderdelen de leerlingen hebben afgerond, waar ze nog mee bezig zijn en waar ze op vast lopen. Daarnaast kan je alle gegeven antwoorden van de leerlingen inzien. 


Hoe lees je de voortgang af?

Kies een klas

 • Per klas bekijken:
  Klik op voortgang in het hoofdmenu en kies in de witte balk van welke klas je de voortgang wilt inzien. Vervolgens zie je bovenaan in het nieuwe scherm de gekozen klas en alle collecties van de vakken waaraan jij bent gekoppeld binnen deze klas. Als je per klas de voortgang bekijkt, kun je klassen wisselen door op de pijltjes naast de klasnaam te klikken.
 • Meerdere klassen tegelijk bekijken:
  Je kunt ook meerdere klassen tegelijk selecteren in de witte balk om ze onder elkaar te zien in de voortgangstabel. Klik in de tabel op de grijze balk van de klasnaam om de rijen met leerlingen tijdelijk in te klappen. 

Voortgang in alle lagen

Elke laag heeft een ander soort icoon, waardoor je makkelijk onderscheid kan maken tussen de verschillende soorten materialen: de hele collectie, een hoofdstuk, een paragraaf, de Snelle Route, de Test Jezelf, een levelblok, of de losse opgave. De lagen van de voortgangstabel zijn als volgt opgebouwd:

Statussymbool

In iedere laag van de voortgangstabel zie je middels de verschillende kleuren die het icoon aanneemt, wat de huidige status van dat materiaal is. De statuskleur wordt mede bepaald door het percentage afgerond en de score nagekeken opgaven. (zie hieronder voor meer informatie). In het algemeen beweegt ieder statusicoon zich van geen icoon ("niet klaargezet"/"niet zichtbaar" ), naar wit icoon ("materiaal klaargezet"), naar grijs icoon ("bezig met dit materiaal" ), naar groen/rood icoon (" dit materiaal is afgerond").

In bijzondere gevallen wordt de voortgangsstatus overschreven, bijvoorbeeld bij: " er is iets na te kijken door de docent" (blauwe krul) of "er is een Struikelblok" (oranje uitroepteken), "Snelle Route behaald" (groen rennend mannetje), "Het materiaal is vrijgesteld" (donkergroen skip icoon). 

Afgerond percentage

Het percentage afgerond (finish vlaggetje) geeft aan hoeveel van het klaargezette materiaal al is afgerond. Afgerond betekent hierbij dat de opgaven of levelblokken in de onderste laag ook echt zijn nagekeken of er is een uitwerking gebruikt. Met andere woorden: opgaven of levelblokken die de status "klaargezet", "bezig"  of "na te kijken" hebben, worden nog niet meegerekend worden in het "percentage afgerond". 
Het klas-gemiddelde is steeds zichtbaar in de grijze klas-regel. 

Score nagekeken opgaven

De score nagekeken opgaven (krul-icoon) geeft aan wat de gemiddelde score is van alle afgeronde opgaven van het materiaal. Dit betekent dat opgaven of levelblokken die de status "klaargezet", "bezig"  of "na te kijken" hebben, nog niet meegerekend worden in de totale score. 
Het klas-gemiddelde is steeds zichtbaar in de grijze klas-regel. Hierin worden alléén leerlingen meegerekend die al iets hebben afgerond in het materiaal. 

Werken met de voortgangstabel

 • Door over de kolomnummers te bewegen met de muis, worden de volledige titels van de collecties, hoofdstukken, paragrafen en opgaven zichtbaar.
 • Door op deze kolomnummers te klikken, zoom je in op met materiaal.
 • Met de pijltjes naast de paginatitels kan je snel wisselen tussen pagina's op hetzelfde niveau. 
 • Je kan uitzoomen door op de terugknop boven iedere pagina of door ander materiaal te selecteren in de witte balk.
 • Middels de selectiemenu's in de witte balk kun je ook direct naar een andere locatie van het materiaal navigeren, of de klas wijzigen

Grenswaarde instellen

Rechtsboven kan je een grenswaarde instellen om aan te geven welk scoringspercentage je voldoende vindt. De iconen in de tabel wijzigen met de gestelde grenswaarde mee in de verdeling tussen  boven de norm (groen) en onder de norm (rood). Afhankelijk van de score en de ingestelde grenswaarde klappen de iconen dus om van kleur. De grenswaarde is op elk moment in alle lagen van het voortgangsoverzicht in te stellen. De overige lagen wijzigen dan automatisch mee naar de nieuwe norm. 

  Let op: De grenswaarde dient alleen als richtlijn om als docent snel inzicht te krijgen in de prestatie van de klas. Er wordt géén cijfer gegenereerd en leerlingen zien deze instelling niet. 

Tabellen sorteren 

Om een snel overzicht te krijgen hoe een opgave, paragraaf of hoofdstuk is gemaakt, kun je in alle tabellen sorteren op basis van de kolommen. Standaard staan de tabellen gesorteerd op alfabetische volgorde van achternaam. Met de Sorteer op-knop kun je een andere kolom kiezen waarop de tabel zich rangschikt. Deze kolom wordt dan in volgorde van hoogste tot laagste. Bij het sorteren op "bepaald materiaal" wordt er op basis van statussen gegroepeerd. Degenen met de hoogste scores staan bovenaan.  

Acties uitvoeren op de voortgang

Net als in het leerlijnbeheer, kun je nu per cel, per materiaal (kolom), of per leerling (rij) de voortgang beheren. Dit werkt voor iedere laag hetzelfde, maar kan steeds andere beschikbare acties bevatten.

 1. Navigeer eerst naar de gewenste pagina.
 2. Zet linksboven de tabel het schuifje voor Selectiemodus aan
 3. Door over een cel, kolom-header, of over de rijen te bewegen, zie je selectievakjes verschijnen. 
 4. Klik op het selectievakje om deze toe te voegen aan je totale selectie. Boven de tabel staat dan wat je in totaal op dit moment hebt geselecteerd. 
 5. Er worden met het maken van een selectie direct actieknoppen beschikbaar, zoals bijvoorbeeld Voortgang leegmaken, Snelle Route heropenen of Nakijkinstellingen veranderen. 
 6. Klik op de gewenste actieknop, check of dit de gewenste gevolgen heeft en bevestig je actie.
 7. Je ziet het resultaat direct in de voortgangstabel verschijnen. De leerling zou nog een keer de pagina moeten vernieuwen om de veranderingen te zien.
 8. De vinkjes blijven behouden na het uitvoeren van iedere actie, zodat je meerdere acties achter elkaar op dezelfde selectie kunt toepassen.
Tip: Met de knop linksboven in kun je snel bulk-selecties maken of alle selecties weer uitzetten.


Inzage van gegeven antwoorden

Klik op het nummer van de paragraaf om inzicht te krijgen in de voortgang van de opdrachten binnen deze paragraaf. In dit overzicht staat iedere opgave in een kolom. Er kunnen twee typen opdrachten voorkomen:

1. Losse opdrachten

De meeste Logisch Rekenen MBO Themalessen, Spark Plus werkboeken en eigen collecties bestaan uit losse opdrachten, die weergeven worden als bolletjes in het opdrachtoverzicht. In Studyflow Taal zal je deze opdrachttypen ook tegenkomen in Lezen, Algemene Taal Vaardigheden, en Woordleerstrategieën. 
Door op het opgavenummer te klikken, zoom je in op de antwoorden van de gehele klas. In dit overzicht zie je alle antwoorden per leerling onder elkaar, kun je alle antwoorden na kijken, automatische scores overrulen of feedback naar de leerling terugsturen. 

Klik rechtsboven in de witte balk op Antwoordmodel om het antwoordmodel en uitwerking van deze opgave erbij te houden. Het scherm dat uitklapt kun je over het scherm verplaatsen en van formaat wijzigen. 

Opdracht Betekenis

Totaalscore van deze paragraaf. Deze score is ook zichtbaar in de rechthoeken op het vorige niveau.
Alleen de gescoorde opdrachten zijn in dit percentage meegerekend. 
De leerling heeft nog niets ingevuld.
De leerling heeft iets ingevuld, het antwoord is opgeslagen. 
De leerling heeft op Toon uitwerking geklikt en hiermee de opgave overgeslagen. De score die meegerekend wordt is 0%.
Deze opdracht is nagekeken. De score wordt aangegeven met de groen-rood verhouding in het bolletje. 
Bij opgaven met een open karakter (zoals inlever-, doe-, of open opgaven) mag de leerling één herkansing gebruiken wanneer de eerste poging met minder dan 100% gescoord is. Aan de kleine punt (rechtsonder het bolletje) zie je welke status de herkansing heeft. De laatst behaalde score telt mee. 
Deze open opdracht moet nog handmatig worden nagekeken door de docent of door de leerling zelf. Wie de opgaven nakijkt, is ingesteld tijdens het klaarzetten van het lesmateriaal. Lees hier verder voor meer informatie over nakijken. 

Uitwerkingen:
Bij losse opgaven kunnen leerlingen op ieder moment zelf de uitwerking laten tonen.
- Als de opgave al is nagekeken, dan mag de uitwerking vrij open geklapt worden en blijft de score behouden. 
- Echter, wordt de uitwerking-knop vóór het afronden van de opgave (dus voordat het antwoord is nagekeken) gebruikt, dan verliest de leerling de kans om de opgave te maken en blijft de score op 0%. Zowel leerling als docent zien dit aan het paarse bolletje met het icoon van het lichtbolletje.

2. De levelblokken

Levelblokken (vierkant icoon) bestaan uit een een reeks opgaven, waarin iedere leerling steeds een willekeurige opgave maakt tot beheersing, tot de ster behaald is. Iedere leerling heeft dus een uniek pad om het blok af te ronden. Door vanuit het opdrachtoverzicht op een romeinse levelnummer te klikken, krijg je meer details over de voortgang per leerling binnen een levelblok.De opdrachtbolletjes zijn hier in chronologische volgorde geplaatst, zodat je de historie van de leerling kunt volgen. Dit betekent dat de kolommen niet allemaal dezelfde opdrachten bevatten, zoals bij losse opgaven het geval is. Klik op het bolletje om te zien welke vraag er beantwoord is, en de leerling ingevuld heeft en wat het antwoordmodel daarbij is. Je kunt het scherm verplaatsen en van formaat wijzigen. 

Het  scorepercentage geeft aan hoeveel van het totaal aantal gemaakte opgaven goed zijn beantwoord. Elk bolletje staat voor een gemaakte opgave. De kleur van de bolletjes geeft aan of de vraag goed of fout is beantwoord. De grijze stippellijn geeft aan hoeveel opgaven er minimaal achtereenvolgens goed moeten zijn om de ster te behalen. De leerlingen zien dit door de stappen op de voortgangsbalk die blauw kleuren. 

Heeft een leerling drie keer achter elkaar een rood bolletje? Dan heeft deze leerling een  struikelblok (gehad). 

Levelblok Betekenis


Totaalscore van deze paragraaf. Deze score is ook zichtbaar in de rechthoeken op het vorige niveau. Alleen de gescoorde opdrachten meegerekend. 
De leerling is nog niet begonnen aan dit levelblok. 
De leerling is bezig met het levelblok.
Er zijn op dit moment minstens drie opgaven op een rij fout beantwoord: een struikelblok. 
Volledig afgeronde levelblok (ster behaald). Groen/donkergroen geeft de verhouding correct en incorrect beantwoorde opgaven aan, ter indicatie hoeveel stappen de leerling nodig heeft gehad om de ster te halen. 

Opgaven:
De leerling heeft de vraag in één keer goed beantwoord.
De leerling heeft de vraag fout beantwoord.
Alleen bij fout beantwoorde invulvragen(het antwoord typen) krijgt de leerling één herkansing. Als de herkansing toch nog correct beantwoord wordt, blijft de leerling op dezelfde plek in de voortgangsbalk staan en ziet de docent dit als een kleine groene stip.

Nakijken

Via de voortgangstabellen kan je niet alleen de leerlingen volgen, maar ook werk nakijken en beoordelen. Echter, worden de meeste soorten opgaven automatisch al door het systeem nagekeken! Deze krijgen daarmee direct een score in de voortgangstabellen, je hoeft als docent niets te doen. 

 • Dit is altijd zo voor de levelblokken en de Snelle Routes.
  Bij deze typen klikt de leerling steeds na het invullen van het antwoord op de nakijkknop om een stap verder te komen op de voortgangsbalk. Om deze reden kan je achteraf géén scores overschrijven, alleen antwoorden inzien.
 • De meeste typen losse opgaven en Test Jezelf opgaven worden ook al door het systeem automatisch beoordeeld, behalve als er open antwoorden gevraagd zijn. In dat geval is er een extra nakijkstap nodig om een score toe te kennen aan het antwoord. 
  • Bij Test Jezelf opgaven worden de open opgaven altijd door de leerling zelf beoordeeld, aan de hand van een antwoordmodel dat zichtbaar wordt na het inleveren van de Test Jezelf. 
  • Voor normale paragrafen kan je altijd instellen wie er in dat geval zal gaan nakijken. Zo kan je er voor kiezen om de opgaven als docent na te kijken of de leerling zelf na te laten kijken. In het artikel Nakijken staat meer uitleg hoe je dit doet. 
  • Ben je het niet eens met de automatische beoordeling of die van je leerlingen? Dan kan je de scores van alle losse opgaven en alle Test Jezelf opgaven altijd later overrulen, door simpelweg een nieuwe score in te geven in de voortgangstabel. 
Was dit artikel nuttig? Bedankt voor je feedback Er is een probleem opgetreden bij het versturen van je feedback