Nakijken

In dit artikel vind je informatie over de nakijkmogelijkheden binnen Spark Plus. Hiervoor heb je een Spark Plus licentie nodig.  
Nieuwsgierig geworden naar Spark Plus? Neem dan contact op met support@studyflow.nl. We laten je graag alle mogelijkheden zien.

In dit artikel:

Automatisch nakijken

Het grote voordeel van digitaal lesmateriaal is dat er veel nakijkwerk uit handen genomen kan worden door automatisering.

Spark kan bij alle gesloten opgaven zelf het antwoordmodel met het antwoord van de leerling vergelijken en scores uitgeven. Dit is het geval bij alle losse meerkeuze- en sleepopdrachten.

Verder worden alle typen opdrachten uit de levelblokken en Snelle Route altijd automatisch nagekeken. Ze krijgen direct een score als de leerling de vraag heeft ingevuld en op de nakijkknop klikt.

Ook open opgaven met een specifiek antwoord, zoals bijvoorbeeld rekensommen, worden in Spark automatisch nagekeken. Dit betekent dat bijna alle opgaven in Logisch Rekenen en Studyflow-Taal geen handmatig nakijkwerk nodig hebben. 

Ook bij het schrijven van eigen materiaal (met een Spark Plus licentie) kan je met antwoordmodellen instellen of open opgaven door het systeem nagekeken mogen worden. Handig als je bijvoorbeeld grammatica-, dictee- of rekenoefeningen maakt. 


Handmatig nakijken

Losse opgaven met een open karakter, zoals doen-, inlever- en open- of opstelopdrachten, kunnen handmatig nagekeken worden. Voor het handmatig nakijken van deze opgaven zijn er twee opties door wie er nagekeken kan worden: 

Door de docent
Door de leerling zelf

De keuze wie welke opgaven na moet kijken, kan je in de voortgangstabel instellen. Eventuele open opgaven in een Test Jezelf kunnen alleen door de leerling zelf nagekeken worden.

Hoe weet ik wanneer iets nagekeken kan worden?
Als de leerling de opgaven volledig heeft ingevuld (bolletjes kleuren grijs) en vervolgens op de nakijkknop boven in de witte balk klikt, verandert de status. Bij alle gesloten opgaven worden hiermee automatisch nagekeken en voor de handmatig na te kijken opgaven verandert de status in docent kijkt na of leerling kijkt na.

Nadat er op de nakijkknop is geklikt, kan je als docent in de voortgangspagina's zien welke opgaven nog klaar staan om handmatig nagekeken te worden. 

Wanneer je in de voortgangstabel op opdracht niveau kijkt, wordt aangegeven om welke opgaven dit gaat en door middel van de iconen zie je wie dat zal gaan doen. Zo zie je geen opgave over het hoofd.

Dit hoofdstuk bevat een opgave die handmatig nagekeken moet worden.
Deze paragraaf bevat een opgave die handmatig nagekeken moet worden. 
Deze opgave moet door de docent worden nagekeken.
Deze opgave wordt door de leerling zelf nagekeken.

Let op: De handmatig na te kijken opgaven in de Test Jezelf's kunnen alleen door de leerling zelf worden nagekeken. Open toetsopgaven kunnen alleen door de docent worden nagekeken en opgaven in de Snelle Route worden standaard automatisch nagekeken.


Score geven

Nakijken door docent
Klik op het blauwe bolletje in de voortgangstabel. De opdracht met het gegeven antwoord klapt nu open. Mocht je het antwoordmodel of de opgave nog willen bekijken, klik dan op 'vraag tonen'. Je kunt de opdracht scoren met de percentage knoppen. Nadat je de opdracht een score hebt gegeven, kleurt het bolletje rood, groen of een combinatie van rood en groen, afhankelijk van de score die je hebt gegeven.

Totdat er een score is gegeven, ziet de leerling in de opgave dat de docent de opgave nog moet nakijken. De leerling kan niets veranderen aan het antwoord zolang er nog nagekeken moet worden. Wel kan de leerling de uitwerking alvast vrij bekijken.  

Leerling kijkt zelf na
Als er ingesteld is dat de leerling zelf de open opgaven mag nakijken, wordt er na het invullen en het aanklikken van de nakijkknop de mogelijkheid gegeven om zelf een score te geven. Het antwoordmodel en de percentage knoppen verschijnen dan tijdelijk bij de na te kijken opgave. Als docent kun je deze fase herkennen door het grijze bolletje met het poppetje. 
Nadat de leerling zichzelf heeft beoordeelt, kleurt het bolletje in de voortgangstabel en bij de leerling rood, groen of een combinatie van rood en groen, afhankelijk van de score die de leerling zichzelf heeft gegeven. 


Scores overrulen als docent

Ben je het niet eens met de automatische beoordeling of die van je leerlingen? Dan kan je de scores van alle losse opgaven en Test Jezelf's overrulen. Zo blijf je als docent altijd in control.
Klik op één van de bolletjes in het opdracht overzicht van de voortgangstabel en geef een nieuwe score. De score wordt direct opgeslagen. De kleur en score van de opgave veranderen direct mee in de voortgangstabel en in het overzicht van de leerling. 
Mochten de bolletjes op leerling kijkt na staan, dan kan je pas overrulen zodra de leerlingen eerst zelf een score hebben gegeven. 

Uitzondering: Automatisch nagekeken antwoorden in een levelblok of een Snelle Route kunnen niet worden overruled. In deze opgaven klikt de leerling bij elke opgave direct op nakijken om door te kunnen gaan naar een volgende vraag. De score die hierbij automatisch wordt gegeven, heeft invloed op de vervolgstappen op de voortgangsbalk in het levelblok of op het aantal levens in de Snelle Route en kan dus niet met terugwerkende kracht gewijzigd worden. 

Uitwerkingen bekijken

Bij losse opgaven en bij levelblokken kan er gebruik gemaakt worden van uitwerkingen. 

- Als de opgave al is nagekeken, dan mag de uitwerking vrij open geklapt worden en blijft de score behouden. Leerlingen kunnen hiermee inzicht krijgen in hun antwoorden

- Echter, wordt de uitwerking-knop vóór het afronden van de opgave (dus voordat het antwoord is nagekeken) gebruikt, dan verliest de leerling de kans om de opgave te maken en blijft de score op 0%.

  • Bij levelblokken betekent dit dat de voortgangsbalk een stap achteruit gaat. De leerling moet dan een extra vraag correct maken om de ster te verdienen. 
  • Bij losse opgaven betekent dit dat de opgave afgesloten wordt. Zowel leerling als docent zien dit aan het paarse bolletje met het icoon van het lichtbolletje. 

Kladblok inzien

Bij de Studyflow methodes stimuleren we graag het maken van notities voor tussenstappen, opschrijven van gegevens uit de opgave en uitschrijven van berekeningen. Dit kon natuurlijk altijd al gewoon op papier, maar nu kunnen leerlingen bij iedere opgave een digitaal kladblok gebruiken.

De notities worden opgeslagen bij het antwoord en zijn in te zien als docent via de voortgangstabel.

Leerlingen kunnen vrij gebruik maken van het kladblok, maar hun kladblaadjes worden niet meegerekend bij het scoren van de antwoorden en gelden dus ook niet als officieel antwoord of de berekening. 

1. Kladblok inzien bij levelblokken en Snelle Routes. 
Klik op het antwoordbolletje. Als de leerling het kladblok heeft gebruikt, zie je de notitie onder het antwoordmodel.  2. Kladblok inzien bij losse opgaven en Test Jezelf
Navigeer naar de opgave in de voortgangstabel. Als de leerling het kladblok heeft gebruikt, zie je het icoontje verschijnen in de kolom Kladblok. Klik erop om de notitie in te zien.  


Feedback geven

Als docent kan je bij het nakijken van de losse opgaven (zowel handmatig als automatisch nagekeken antwoorden) feedback versturen naar de leerling. Gebruik hiervoor rechterkolom in de opgave. Klik in de regel om het feedbackveld te openen. Schrijf een korte opmerking en klik op de knop Feedback versturen om naar de leerling te versturen. 

Het icoon in de kolom geeft aan dat er feedback aan staat voor deze opgave. Klik op het potlood-icoon om de opmerking eventueel aan te passen en opnieuw te versturen of om het bericht leeg te maken. 

Leerlingen kunnen niet terug reageren op de gegeven feedback.

De leerling krijgt direct bericht dat er feedback gegeven is. Rechtsboven in de menubalk verschijnt er bij de tekstballonnetjes naast de naam een oranje bolletje. Door op de tekstballonnetjes te klikken, ziet de leerling dat er op een antwoord feedback is gegeven.  

Door de regel aan te klikken, gaat de leerling direct naar de betreffende opdracht.

Nadat de leerling de feedback heeft aangeklikt, verdwijnt de melding, maar de feedback blijft zichtbaar bij de opgave.      

Was dit artikel nuttig? Bedankt voor je feedback Er is een probleem opgetreden bij het versturen van je feedback