Toetsomgeving van de leerling

In dit artikel:

Toetsoverzicht

Wanneer je als docent een toets hebt klaargezet, wordt deze zichtbaar in de toetsomgeving van de leerling. Deze toetsomgeving bestaat uit drie blokken, namelijk: actieve toetsen, de toetsagenda en afgeronde toetsen. Op basis van de status van de toets, verschijnt de toets in één van de overzichten. 

Door in het menu op Toetsen te klikken, komen de leerlingen in hun persoonlijke toetsoverzicht.

Actieve toetsen

Toetsen die door de docent of via een automatische instelling geopend zijn, zijn zichtbaar onder  actieve toetsen. De toetsen hebben de status open. Door op een toets te klikken verschijnt het startscherm van de toets en kan de leerling beginnen. Zolang de toets open staat, kan de leerling de toets starten of hervatten.

Let op: Na het klaarzetten van de toets, heeft de leerling meestal nog niet direct toegang tot de toets. Pas wanneer de toets door de docent of een  automatische instelling geopend is, kan de leerling de toets starten en is de toets actief. Wil je weten hoe je de toets kan openen, lees dan verder in het artikel Toets openen, pauzeren en sluiten

Toetsagenda

Wanneer een docent een toets heeft klaargezet, verschijnt deze in de toetsagenda van de leerling. De status van de toetsen in dit overzicht is klaargezet. Leerlingen hebben op dit moment nog geen toegang tot deze toetsen.
Pas als de toets door de docent of automatische instelling wordt  geopend, kan de leerling starten met de toets. De toets verschuift op dat moment automatisch naar het overzicht actieve toetsen. Lees in het artikel Toets openen, pauzeren en sluiten hoe je dit doet. 

Afgeronde toetsen

Als de leerling de toets heeft ingeleverd of wanneer deze door de docent of via een automatische instelling is gesloten, verplaatst de toets zich automatisch naar het overzicht afgeronde toetsen. Leerlingen kunnen deze toetsen niet meer openen of inzien. 

Na het nakijken van de toetsresultaten en het toepassen van een normering, kan je er voor kiezen om het cijfer aan de leerling kenbaar te maken. Vanaf dat moment ziet de leerling het behaalde cijfer achter de toets verschijnen. In het artikel Toetsresultaten bekijken en analyseren lees je meer over het uitdelen van cijfers aan de leerling. 

Tip: Wil je een afgeronde toets samen met de leerling doornemen? Bekijk de toets dan vanuit jouw docentenomgeving en klik op de naam van de leerling in de resultatenpagina om enkel deze toets te zien. 

Starten met de toets

De leerling kan een toets starten, door in het overzicht van actieve toetsen op de desbetreffende toets te klikken. Er verschijnt eerst een pop-up. Door op Toets starten te klikken wordt de toets geopend en is de leerling van start. 


Opbouw van de toets

Toetsen in Logisch Rekenen en Studyfow-Taal kennen een standaard opbouw. Op die manier is de structuur herkenbaar en weten leerlingen wat zij kunnen verwachten.   
De opbouw van een standaard toets is als volgt:

  • Introductie van de toets
  • Instructie van het toetsonderdeel
  • Het toetsdeel overzicht
  • De toetsopgaven
Let op: Ben je Spark Plus-gebruiker en schrijf je zelf toetsen? De opbouw en weergave van de toetsen zijn gelijk aan de onderdelen die hier worden beschreven. Zo blijft de structuur helder voor de leerling. De inhoud van de onderdelen kan je zelf vormgeven in de editor. 

Introductie van de toets

Nadat de leerling in het startscherm op Toets starten heeft geklikt, opent eerst een korte algemene introductie met daarin een samenvatting over het onderwerp, het soort toets en het aantal vragen dat de toets telt. Onder de opmerkingen worden de instructies die voor deze specifieke toets gelden uitgelegd.

Rechtsonder in het scherm kan de leerling op Toets starten klikken om te beginnen.

Let op: Het introductiescherm wordt éénmalig voor de start van de toets weergegeven. Zodra de leerling met de toets is gestart, kan dit scherm niet opnieuw worden weergegeven.

Instructie van het toetsonderdeel

Bij elk toetsonderdeel wordt er een instructie gegeven over het betreffende onderdeel. In de instructie wordt veelal genoemd over welk onderwerp het toetsdeel gaat, uit hoeveel vragen dit bestaat, welke hulpmiddelen gebruikt mogen worden en eventuele overige regels die gelden voor het onderdeel.

De instructie is gedurende de toets op ieder moment terug te lezen door rechtsboven in het scherm op Instructie te klikken. 

Het toetsdeel overzicht

Het toetsdeel overzicht is de basis van waaruit de leerlingen zich kunnen oriënteren . De leerling start en eindigt het toetsdeel altijd in dit overzicht. Maar ook tijdens de toets kan de leerling hier naar terug navigeren, om een inzicht te krijgen van de voortgang van de toets of om snel te kunnen schakelen tussen de opgaven. 

In het overzicht krijgt de leerling in één oogopslag een beeld van de statussen van de opgaven in de toets. Zo kan de leerling eenvoudig na het maken van alle opdrachten snel navigeren naar opdrachten die nog leeg zijn of die de leerling gemarkeerd heeft. 

Deze opgave is ingevuld
Deze opgave is nog niet beantwoord. 
Deze opgave is door de leerling gemarkeerd, maar nog niet beantwoord. 
Deze opgave is door de leerling beantwoord én gemarkeerd

Vanuit het overzicht kan de leerling het toetsdeel inleveren door op Volgende onderdeel rechtsboven in de witte balk te klikken.

Er verschijnt een pop-up waar de leerlingen een melding krijgen dat zij na het starten van het volgende onderdeel niet meer terug kunnen naar het vorige onderdeel. Eventueel wordt er in het rood een waarschuwing gegeven als er opgaven nog niet zijn ingevuld. 

De toetsopgaven

Een toetsopgave ziet er als volgt uit:

1
Hier ziet de leerling alle opgaven in dit toetsdeel. Door op de bolletjes te klikken, kan de leerling eenvoudig naar de betreffende opgave schakelen. De kleuren in de bolletjes geven aan of de opgave is ingevuld, gemarkeerd of nog leeg is.
2
Binnenin de opgave kan het antwoord worden ingevuld. Zodra er iets getypt of gekozen is, wordt het opgave bolletje grijs. 
3
Elke vraag wordt in een apart scherm weergegeven. Door op de bolletjes bovenin of door op de knoppen vorige opgave of volgende opgave te klikken onder in het scherm, kan de leerling schakelen tussen de opgaven. 
4
De leerling kan altijd notities maken in het kladblokje. Deze notities zijn ook zichtbaar voor de docent in het resultaten overzicht, maar kunnen niet gescoord worden.   
5
Als er een toetsdeel instructie aanwezig is, is deze altijd in de witte balk te openen. 
6
De Overzicht knop brengt de leerling terug naar het toetsdeel overzicht. Aan het einde van ieder toetsdeel is de Overzicht knop onderaan zichtbaar.
7
De leerling kan de opdracht markeren. Zo kan de leerling bijvoorbeeld een lastige vraag later eenvoudig terugvinden om nog eens extra goed naar te kijken. 
8
Zodra alle opgaven van het toetsdeel zijn ingevuld, wordt de inleverknop in de witte balk blauw. Dit kan zijn om het toetsdeel in te leveren en naar het Volgende onderdeel te gaan, of aan het einde van de Toets in te leveren.

Inleveren en stoppen van de toets

Er zijn twee manieren waardoor een toets gesloten kan worden:

  • Door het inleveren van de toets door de leerling.
  • Door de docent of automatische sluitinstelling die de toets stopt.

Inleveren

Zolang de status van de toets open is, kan de leerling de toets alleen stoppen door de toets in te leveren. Dit kan door aan het einde van de toets op Toets inleveren te klikken in het laatste toetsdeel overzicht.
Er verschijnt een po p-up waarin de leerling kan bevestigen dat hij de toets wilt inleveren en eventueel welke opdrachten in het toetsonderdeel nog leeg zijn. 

Na het inleveren van de toets door de leerling, kan de leerling de toets niet meer heropenen of inzien. De toets verplaatst zich in het overzicht tevens van actieve toetsen naar ingeleverde toetsen. 

Heeft de leerling ondanks de waarschuwingsschermen, de toets toch per ongeluk ingeleverd? Dan kan je als docent de toets heropenen. Lees in het artikel  Toets openen, pauzeren en sluiten hoe je dit doet. 

Stoppen

De toets kan voortijdig gestopt worden als de docent de toets sluit of doordat de tijd in de automatische sluitinstelling is verstreken.

Is de leerling bezig met de toets, maar wordt de toets door de docent of automatische instelling gesloten? Dan verschijnt er een waarschuwingsscherm bij de leerling. Vanaf dit moment kan de leerling geen antwoorden meer geven of aanpassen. De leerling keert automatisch terug naar het persoonlijke toetsenoverzicht. De toets verschuift automatisch naar het overzicht afgeronde toetsen en krijgt de status gesloten.

Was dit artikel nuttig? Bedankt voor je feedback Er is een probleem opgetreden bij het versturen van je feedback